Se sèl pwogram ou bezwen pou eskape echèk pou rive dwat nan siksè

Soti nan ide biznis, Rive nan Reyalizasyon

CHANNMAS GOT YOUR BACK!

Kòmanse konstwi prezans Biznis ou jodi a. CHANNMAS Revolisyone sistèm edikasyon an liy lan. Misyon nou se chanje fason moun wè edikasyon an liy ak metodoloji pou aprann. Nou pa jis fè etidyan nou yo aprann, nou fè efò pou bay yo yon avantaj kote mentor la disponib pou yo 24/24/ ak 7/7 pou reponn ak tout bezwen yo genyen.

GADE VIDEO SA PRI PWOGRAM NAN

Patrice Saint-Juste

Fe pati +100 Etidyan

3 Etap kap gide siksè’w nan Program Mentorship Channmas la

Kiyès ki Patrice?

Patrice Saint-Juste se yon mentor eksepsyonèl nan pwogram nou an. Avèk anpil ane eksperyans nan mond komès elektronik la, Patrice gen yon ekspètiz pwen nan domèn nan ak li te ede anpil antreprenè yo reyisi.

Pasyon li pou edikasyon sou entènèt ak volonte li pou transfòme fason moun gade li fè l vin yon mentor ki pa konparey. Li pa satisfe li jis anseye konesans esansyèl yo, men li fè efò pou bay kliyan li yon avantaj ki pa jis. Objektif li se ofri yon enpak ki 10 fwa plis pase sa ki gen nan pwodwi enfòmasyon tradisyonèl yo.

Patrice kwè ferm nan enpòtans gide kliyan li pandan tout vwayaj antreprenaryal yo. Avèk sipò ak konsèy pèsonalize li yo, li ede yo depase defi yo ak maksimize chans yo pou siksè. Li dedye tèt li nan kreye yon eksperyans aprantisaj ki ranpli ak dife pou chak moun li aji nan kapasite li kòm mentor.

Lè ou rantre nan pwogram Mentorship Channmas la, ou pral gen aksè nan konesans li aprofondi, nan pwojè videyo eksklizif li ki regilyèman mete ajou, ansanm ak yon varyete zouti ak resous devlope espesyalman pou ede ou rive nan objektif biznis ou yo.

Jwenn Patrice Saint-Juste jodi a epi dekouvri kijan li ka gide ou jiska nan siksè nan mond komès elektronik la.

KONTAKTE PATRICE

Nan Fen pwogram nan
Wap gen metriz nan…

Plan Pwogram nan

Nan pwogram nan nou konplete tout pwen sa yo

Sèvis adisyonèl

Tout sèvis adisyonèl ki fe pati deplan ak pwogramn nan

Poukisa ou Chwazi Channmas?

sesyon Live ak mentor la

101 MENTORSHIP

Nou kwè nan pouvwa gid pèsonalize. Se pou sa nou ofri mentorship 101, kote ou gen sesyon endividyèl dedye avèk mentor ou a. Sa pèmèt nou konprann objektif ak defi espesifik ou yo, bay konsèy ak sipò adaptasyon pou ede ou konbat obstak ak rive nan vizyon ou.

APLIKE KOUNYA

Yon Kourikoulòm Konplè

Pwogram manto nou an kouvri tout aspè nan bati yon biznis siksè sou entènèt. Soti nan jenerasyon ide biznis jiska rechèch pwodwi, valider, ak devlopman sit wèb, nou pa kite okenn wòch sou wout. Ou ap aprann tou estrateji esansyèl pou fè reklam sou plizyè platfòm tankou Facebook, TikTok, Pinterest, Google, Microsoft, ak Snapchat.

Yon Resous Valab

Kòm yon pati nan pwogram nou an, ou pral gen aksè a yon richès resous valab. Nou bay rekòmandasyon pwodwi ki genyen, dokiman, ak lòt resous ki pral ba ou yon avantaj konpetitif. Objektif nou se pou ekipew ak tout sa ou bezwen pou reyisi, sa ki pral fè ou ganyen tan ak efò nan jwenn bon zouti ak enfòmasyon yo.

Sipò Kominote a 24/24 ak 7/7

Rejwenn Pwogram Mntorship CHANNMAS la vle di vin fè pati yon kominote sipò ak moun ki gen menm entansyon ak ou. Konekte ak lòt antreprenè ki nan menm vwayaj la, pataje eksperyans, ak aprann soti nan lòt. Kominote nou an se yon kote kote ou ka jwenn ankourajman, motivasyon, ak opòtinite valab pou rezo.

Pwogram Mentorship Channmas la

Rezime 3 mo sèlman

Jwenn Pwodui

Jwenn yon bon pwodwi se yon bagay ki vrèman enpòtan nan tout biznis ki reyisi. Nou travay avèk ou pou idantifye opòtinite pwodwi ki kapab pote lajan nan domèn ou. Nou monre’w kijan pou valide pwodui sa avan ou vann li. Avèk konsèy nou yo, ou pral gen konesans pou pran desizyon enfòme ki kapab maximize chans ou pou reyisi.

Kreye yon Brand Website

Gen yon prezans solid sou entènèt se enpòtan nan epòk dijital kounye a. Nou gide ou nan pwosesis kreyasyon yon sit entènèt pou brand ou ki kaptire atansyon kliyan potansyèl ou yo. Wap kapab etabli yon prezans sou entènèt ki kredib, ki kapab atrakte trafik, angaje vizitè yo, ak konvèti yo an kliyan fidèl.

Pwomote Pwodui sa pou pwofi

Pou rive jwenn plis moun nan piblik la, nou bezwen yon bon estrateji piblisite. Pwogram manto nou an pral aprann ou kòman itilize pouvwa sosyal medya pou fè konnen pwodwi ou, ke se nan fason òganik oswa nan piblisite peye. Nou ede ou devlope yon estrateji sosyal medya ki konfòme ak mache ou vize, ki pèmèt ou bati yon kominote fidèl ak fanatik alantou brand ou. 

Plan Mentorship la

Peman pa mwa

$70 /mwa

Pèman $70 chak mwa. Tax pa enkli ladanl. Tax la ap disponib lè wap tcheke.

CHWAZI PLAN SA
Peman pou 6 mwa

$400 / 6 mwa

Pèman $400 chak 6 mwa. Tax pa enkli ladanl. Tax la ap disponib lè wap tcheke.

CHWAZI PLAN SA
Peman pou 12 mwa

$780 

Pèman $780 chak 12 mwa. Tax pa enkli ladanl. Tax la ap disponib lè wap tcheke.

CHWAZI PLAN SA
Pwogram Mentorship Channmas

Kisa ou pral aprann nan Pwogram sa?

Nou kwè ke siksè kòmanse ak mantalite ki kòrèk. Nan modil sa a, nou pral gide ou atravè fondamantal antreprenarya a, ede ou devlope mantalite ki nesesè pou depase defi yo ak aksepte opòtinite yo.

Anvan nou plonge nan detay yo, li enpòtan pou deklare sa ki siksè vle di pou ou. Nou pral travay ansanm pou klarye objektif ou yo, kreye yon wout, ak mete etap reyalisab ki koresponn ak vizyon ou yo.

Yon biznis ki reyisi kòmanse ak yon bon pwodwi. Nou pral aprann ou kòman fè yon rechèch mache konplè, idantifye nich ki pwofitab, ak chwazi pwodwi ki gen demann ki wo epi konkirans ki ba.

Gen yon sit wèb pwofesyonèl se enpòtan pou nenpòt biznis sou entènèt. Nou pral gide ou atravè pwosesis devlopman yon sit wèb ki sòti nan domèn jiska desen ak optimize nan WordPress.

Si ou enterese nan Shopify, nou pral montre ou kòman mete sou pye ak pèsonalize boutik ou sou entènèt avèk Shopify. Ou pral aprann kòman jere envantè, fè peman, ak optimize boutik ou pou gen konvèsyon maksimòm.

Piblisite sou Facebook se yon zouti pwisan pou jwenn piblik ou vize. Nou pral aprann ou kòman kreye kanpay piblisite efikas, vize demografik espesifik, ak optimize reklam ou yo pou gen pi bon rezilta.

Avèk puisans TikTok la, platfòm sa a vin yon min fò pou biznis yo. Nou pral montre ou kòman itilize karakteristik piblisite TikTok la pou jenere konesans sou brenn, mennen trafik, ak ogmante lavant.

Pinterest se yon moteur rechèch vizyèl ki ka ede ou jwenn milyon posib kliyan. Nou pral aprann ou kòman kreye pin ki atire atansyon, optimize tab ou yo, ak mennen kanpay piblisite siksè sou Pinterest.

Google Ads se yon platfòm pwisan pou mennen trafik espesifik sou sit wèb ou. Nou pral montre ou kòman kreye reklam konvansan, itilize mo kle efikasman, ak optimize kanpay ou yo pou gen ROI maksimòm.

Microsoft Ads se yon lòt platfòm piblisite valab ki pa dwe neglije. Nou pral gide ou atravè pwosesis mete sou pye ak optimize kanpay ou sou Bing ak lòt platfòm Microsoft.

Snapchat se yon platfòm sosyal medya popilè ak yon piblik jèn ak angaje. Nou pral aprann ou kòman kreye reklam kapivan, vize demografik espesifik, ak evalye siksè kanpay ou yo.

TikTok Shop se yon platfòm sosyal medya ki trè popilè ak anpil moun ki konekte avèl. Nou pral aprann ou kapab vann nan tiktok shop, Jwenn pwodui pou vann epi kreye video kontent pou pwodui yo. TikTok Shop la pa enkli nan pwogram mentorship la.

TikTok Shop se yon platfòm sosyal medya ki trè popilè ak anpil moun ki konekte avèl. Nou pral aprann ou kapab vann nan tiktok organic, Affiliate marketing, Digital marketing, Jwenn pwodui pou vann epi kreye video kontent pou pwodui oubyen sèvis ou yo.

Pwogram mentoraj nou an kouvri yon varyete sijè, ki gen ladan email marketing, SEO, kreyasyon kontni, ak plis ankò. Nou pral asire ou gen yon konpreyansyon konplè sou peyizaj biznis digital la.

Kesyon ou ka anvi poze

Sa se yon lis kesyon moun toujou poze. Men si ou gen nenpòt lòt kesyon oswa konsern, tanpri pa ezite kontakte ekip nou yo. Nou la pou sipòte ou nan vwayaj ou nan siksè!

Jis desann anba nan paj sa wap jwenn metòd peman nou yo. Pwogram nan peye pa mwa. Ou ka chwa zi peye pa mwa, chak 6 mwa oubyen yon sèl peman pou 12 mwa.

Nenpot moun ka rantre. Kit ou se yon debitan, avanse ak ekspè pwogram sa se pou ou.

Pwogram lan yon mentorship. Se pa yon kou, ni yon klas. Pwogram lan pa gen fen. 12 mwa se delè minimom pou komanse jwenn siksè.

Pa gen okenn kondisyon prealab oswa konpetans teknik espesifik ki mande pou patisipe nan pwogram mentorat nou an. Nou akeyi moun soti nan divès klas sosyal yo ak nou bay gid etap pa etap pou asire ke tout moun ka swiv epi benefisye nan pwogram la.

Pandan pwogram nou an, nou kouvri yon varyete sijè konplè. Men, nou konprann ke chak moun ka gen zòn enterè espesifik. Pandan pwogram la, ou pral gen fleksibilite pou konsantre plis sou modil ki koresponn ak objektif ou yo. Manto nou yo pral ede ou adapte pwogram nan pou satisfè bese yo.

ou ofri sipò ki kontinye ak moun ki nan pwogram nan. Si ou kanpe plan ou an, oubye ou boukle pwogram nan ou pap jwenn sipò mentor la ankò.

Enskripsyon nan pwogram mentorat nou an fasil. Jis chwazi plan peman paw la epi nan mwens ke 1h tan nap ajoute’w nan pwogram nan.

Program Mentorship Channmas

Komanse jodi a la menm. Aplike Kounya!

Bati avni ou osinon yon moun ap anbochou ou pou bati avni pa yo pou yo. Pran desten’w an men jodi a la menm.

APLIKE KOUNYA
  • Eskape echèk yo
  • Kreye yon tan pou Aprann
  • Enplemante saw aprann yo.